GegenKulturreferat

Referat für (Gegen) Kultur

Kontakt: oehkulturreferat@akbild.ac.at

Projektförderung 2019

den Open Call für die ÖH Gegenkulturreferat Projektförderung.
Deadline ist der 07. April 2019
Kriterien / Criteria:

Einreichformular / Application Form:

Projectfunding – Projektförderung